Certyfikat

Partnerskie Przedszkole

W lipcu 2003 roku nasza placówka przystąpiła do programu "Partnerskie przedszkole" mając na celu uzyskanie POLSKIEGO CERTYFIKATU JAKOŚCI.

Nie chodziło nam tylko o zdobycie certyfikatu i umieszczenie na widocznym miejscu tabliczki z tytułem "Partnerskie przedszkole". Najważniejszym dla nas było i jest podejmowanie takich działań, których efektem jest podniesienie jakości pracy naszego przedszkola  i stworzenie jak najlepszych warunków rozwoju dzieci.

Dlaczego zafascynował nas tytuł „Partnerskie przedszkole"? bo partnerstwo rozumiemy jako:

  • Dla rozwoju dziecka partnerstwo jest sposobem traktowania rówieśników, uczy dzieci empatii, tolerancji, prowadzi do umiejętności efektywnego współdziałania z innymi,
  • Dla procesu wychowawczego niezbędne jest partnerskie współdziałanie dorosłych, zwłaszcza rodziców i nauczycieli,
  • Dla efektywnego procesu dydaktyczno-wychowawczego w przedszkolu konieczna jest partnerskie współdziałanie wszystkich zatrudnionych.Kto może ubiegać się o tytuł Partnerskie przedszkole?

  • Uzyskanie tytułu ubiegać się mogą przedszkola, które tworzą najlepsze warunki rozwoju małych dzieci i prawdziwie partnerskie kontakty z:
  • rodzicami i opiekunami swoich wychowanków;
  • wszystkimi zatrudnionymi, zarówno z nauczycielami jak i całym personelem przedszkola;
  • szkołami podstawowymi, w których rozpoczynają naukę absolwenci przedszkola;
  • samorządem terytorialnym;
  • organizacjami pozarządowymi działającymi na rzecz edukacji małych dzieci;
  • z przedstawicielami środków przekazu.


Po upływie dwóch lat, w grudniu 2005 roku pani dyrektor Grażyna Żarkowska wraz z nauczycielką, panią Katarzyną Pydyniak odebrała w Warszawie z rąk posłanki na sejm pani Krystyny Szumilas nasz upragniony certyfikat. Jako ciekawostkę podamy, że wśród 220 przedszkoli z całej Polski rozpoczynających ubieganie się o certyfikat w 2003 roku uzyskało tylko 30 placówek. Wśród nich jesteśmy MY.