Kadra

Grażyna Żarkowska

Grażyna Żarkowska

Wykształcenie: Wyższe pedagogiczne, kierunek wychowanie przedszkolne
Studia podyplomowe - Organizacja i zarządzanie
Studia podyplomowe - Nadzór pedagogiczny
Funkcje: Dyrektor (od roku 1997). Członek zarządu zielonogórskiego oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Alina Bryk

Alina Bryk

Wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunek pedagogika o specjalności nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze
Dodatkowe funkcje: prowadzenie zespołu tanecznego "Chochliki"

Joanna Połczyńska-Fórmaniak

Joanna Połczyńska-Fórmaniak

Wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunek pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze
Dodatkowe kwalifikacje: nauczyciel terapeuta, studia podyplomowe terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim
Dodatkowa funkcja: konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie trudności edukacyjnych dziec, w Punkcie Konsultacyjnym Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji; zajęcia terapii pedagogicznej

Katarzyna Pydyniak

Katarzyna Pydyniak

Wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunek pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze
Dodatkowe kwalifikacje: nauczyciel terapeuta, studia podyplomowe terapii pedagogicznej na Uniwersytecie Zielonogórskim
Dodatkowe funkcje: konsultacje dla rodziców i nauczycieli w zakresie trudności edukacyjnych dzieci w Punkcie Konsultacyjnym Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji; zajęcia terapii pedagogicznej; z-ca przewodniczącej Zielonogórskiego Oddziału Polskiego Towarzystwa Dysleksji

Anna Lubieniecka

Anna Lubieniecka

Wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunek pedagogika o specjalności wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze
Dodatkowe kwalifikacje: ukończone studia podyplomowe w zakresie organizacji i zarządzania na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
Dodatkowa funkcja: zastępca dyrektora, prowadzenie Kółka Plastycznego

Renata Dziadosz

Renata Dziadosz

Wykształcenie: Studium Wychowania Przedszkolnego w Sulechowie,
Państwowa Szkoła Muzyczna w Zielonej Górze w klasie skrzypiec
Dodatkowa funkcja: prowadzenie Kółka Plastycznego

Beata Leissa

Beata Leissa

Wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunek pedagogika o specjalności nauczanie początkowe i wychowanie przedszkolne w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze
Dodatkowa funkcja: przewodnicząca Klubu Sprawnego Przedszkola "Różowa Pantera"

Małgorzata Wilczyńska

Małgorzata Wilczyńska

Wykształcenie: wyższe magisterskie, kierunek pedagogika o specjalności zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Zielonej Górze
Dodatkowe kwalifikacje: podyplomowe studia: logopedia z emisją i higieną głosu; bibliotekarstwo
Dodatkowa funkcja: prowadzenie Kółka tanecznego "Chochliki"