Szczegółowe informacje

Nasze programy

Pracujemy w oparciu o program "Nasze przedszkole".

 

Opracowujemy własne programy:

 • "Dobry start przedszkolaka" – program działań adaptacyjnych dla dzieci oraz rodziców
 • "Tradycja w życiu przedszkolaka" - innowacja pedagogiczna
 • "Wielka wyprawa" – innowacja organizacyjna dotycząca bezstresowego przekroczenia progu szkolnego
 • "Śladami Koszałka Opałka" – ścieżka edukacyjna z zakresu rozwijania czytelnictwa
 • "Bezpieczeństwo przedszkolaka" - ścieżka edukacyjna
 • Program pracy terapeutycznej wspomagający dzieci o nieharmonijnym rozwoju
 • "Wesołe literki" – program wczesnej nauki czytania
 •  „Sprawny przedszkolak” - innowacja pedagogiczna
 • "Zawsze razem" – przedsięwzięcie dotyczące ścisłej współpracy przedszkola z domem rodzinnym
 • „W krainie matematyki” - program
 • „Jestem w grupie” – innowacja pedagogiczna