Szczegółowe informacje

Zajęcia dodatkowe

Oferta zajęć dodatkowych w naszym przedszkolu


Zajęcia płatne

 • Język angielski 
 • Gimnastyka korekcyjna
 • Rock'n'roll akrobatyczny
 • Zajęcia na pływalni (dzieci 6-letnie)
 • Muzyczne poranki
 • Rytmika

Zajęcia bezpłatne

 • Religia (dzieci 6-letnie)
 • Kółko taneczne "Chochliki"
 • Kółko plastyczne
 • Terapia logopedyczna
 • Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
 • Klub Sprawnego Przedszkolaka "Różowa Pantera"

"Kukułkowa Akademia Zdrowia" Radia Zachód

Punkt Konsultacyjny Terapii Pedagogicznej

 


Język angielski

Język angielski jest prowadzony przez panią Katarzynę Zatorską. Dzieci uczęszczają na zajęcia 2 razy w tygodniu po pół godziny.


Terapia logopedyczna

Na początku każdego roku szkolnego dzieci 4–6 letnie diagnozowane są pod względem wad wymowy. Terapia logopedyczna prowadzona jest przez logopedę Małgorzatę Wilczyńską raz w tygodniu w 2 - 3 osobowych zespołach lub indywidualnie. Dzieci przynoszą ze sobą zeszyty, w których pani logopeda po każdych zajęciach zapisuje zalecenia i ćwiczenia do utrwalania z rodzicami w domu.

 

Gimnastyka korekcyjna

Ćwiczenia gimnastyki korekcyjnej prowadzone są przez rehabilitanta, pana Roberta Kudynowskiego, raz w tygodniu i trwają pół godziny. Dzieci przebierają się w stroje gimnastyczne i ćwiczą na sali gimnastycznej.

 

 

Rock'n'roll akrobatyczny

Taniec akrobatyczny  prowadzi pan Kobylański ze Studia Mega Dance. Zajęcia dzieci 5 i 6-letnich odbywają się raz w tygodniu po pół godziny. 

 

Zajęcia na pływalni

Chętne dzieci 6-letnie raz w tygodniu uczestniczą w zajęciach na pływalni. Oswajanie z wodą, zabawy w wodzie i nauka pływania odbywają się pod czujnym okiem trenera, nauczyciela Gimnazjum nr 1 oraz ratownika raz w tygodniu i trwają 45 minut. Dzieci przebierają się w stroje kąpielowe, klapki i czepki.

 

Muzyczne poranki

Do przedszkola w ciągu roku kilkakrotnie zapraszani są muzycy z Lubuskiego Biura Koncertowego, którzy prezentują koncerty. Dzieci słuchają opowiadań muzycznych ilustrowanych muzyką różnych epok i gatunków oraz zapoznają się z wyglądem i nazwą instrumentów.

 

Rytmika

Dwa razy w tygodniu zabawy rytmiczne prowadzi nauczycielka Szkoły Muzycznej pani Elżbieta Malawko. Są to między innymi: zabawy ruchowe przy pianinie oraz z wykorzystaniem innych instrumentów, nauka tańców ludowych, pojęć muzycznych, piosenek, współpraca z nauczycielkami przy przygotowywaniu uroczystości przedszkolnych i występów.


Religia

Lekcje religii w formie zabawy, przy piosenkach, opowiadaniach, filmach prowadzone są raz w tygodniu przez nauczycielkę  katechezy panią Dorotę Fijoł. W zajęciach uczestniczą najstarsze przedszkolaki.

 

Kółko taneczne "CHOCHLIKI"

Zespół taneczny „Chochliki” prowadzony przez nasze nauczycielki Małgorzatę Wilczyńską i Alinę Bryk działa od roku szkolnego 2003/2004. To grupa fantastycznych 5 i 6-letnich dzieciaczków chcących wyrażać swoje uczucia ruchem, gestem, mimiką.

Spotykają się raz w tygodniu (w razie potrzeby więcej) ucząc się różnych tańców świata, bawiąc się w kręgu – co łączy i integruje grupę. Swoje umiejętności pokazują podczas rozmaitych uroczystości przedszkolnych. Raz w roku spotykają się z innymi zespołami przedszkolnymi na Przeglądzie Tanecznym dla dzieci w wieku przedszkolnym "Słoneczne Rytmy".  

 

Kółko plastyczne

W roku szkolnym 2006/07 w przedszkolu rozpoczęło działalność kółko plastyczne prowadzone przez nasze nauczycielki panią Annę Lubieniecką oraz Renatę Dziadosz. Dzieci z najstarszych grup spotykają się w raz wtygodniu, poznają różne techniki plastyczne oraz biorą udział w konkursach przedszkolnych. Ich prace dekorują nasze przedszkole.

 

Terapia pedagogiczna – zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Nauczycielka terapeutka naszego przedszkola - Joanna Połczyńska-Fórmaniak - prowadzi zajęcia terapii pedagogicznej z dziećmi 5, 6-letnimi mającym określone trudności w edukacji przedszkolnej, zaobserwowane przez nauczycielki poszczególnych grup wiekowych, rodziców, a także według zaleceń po przeprowadzonych badaniach w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze. Podczas tych zajęć stosowane są dodatkowe formy zabaw i ćwiczeń mające na celu usprawnianie zaburzonych funkcji. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu i trwają 30 minut.

Dzieci młodsze (I i II grupa) również są objęte opieką nauczycielki terapeutki – Katarzyny Pydyniak - według wskazań nauczycielek i rodziców o niepokojących symptomach trudności edukacyjnych. Udzielane są wskazówki, porady, sposoby pracy.

 

Klub Sprawnego Przedszkolaka "Różowa Pantera"

Klub rozpoczął działalność w roku szkolnym 2003/2004. Honorowy patronat objął prof. dr hab. Alfred Owoc. Do klubu przystąpiło 8 zielonogórskich przedszkoli. Członkowie klubu otrzymali regulamin oraz legitymację członkowską.

Do stałych imprez organizowanych przez Klub Sprawnego Przedszkolaka należą turnieje sportowe, które odbywają się wiosną, latem, jesienią i zimą. Rywalizują w nich dzieci poszczególnych grup wiekowych naszego przedszkola. Ponadto klub organizuje potyczki rodzinne dla dzieci i ich rodziców, potyczki sportowe między członkami (zarówno dzieci, jak i nauczycielki), wycieczki piesze i rowerowe oraz zimowe kuligi. Dzieci z najstarszej grupy uczestniczą w lekcjach nauki pływania.

Maskotką klubu, jak sama nazwa wskazuje, jest Różowa Pantera, która czuwa nad prawidłowym przebiegiem organizowanych imprez i często się na nich pojawia.

W ramach działalności naszego klubu organizowane są zajęcia aerobiku dla rodziców i nauczycielek. Ćwiczenia odbywają się raz w tygodniu.

 

"Kukułkowa Akademia Zdrowia" Radia Zachód

Naszym gościem bywa nieraz redaktor Radia Zachód pani Elżbieta Wozowczyk-Leszko. Przychodzi z mikrofonem i dyktafonem do dzieci z IV grupy i zadaje pytania związane ze zdrowiem. Nasze dzieci bardzo dużo o tym wiedzą, bo cały rok tryskają zdrowiem i energią. Te rozmowy można potem usłyszeć w audycji "Kukułkowa Akademia Zdrowia".

 

Punkt Konsultacyjny Terapii Pedagogicznej

W przedszkolu działa PUNKT KONSULTACYJNY Polskiego Towarzystwa Dysleksji Oddziału Zielonogórskiego. Konsultacji w zakresie trudności edukacyjnych dzieci, szczególnie dzieci ryzyka dysleksji, a także porad i wskazówek dla rodziców z problemami wychowawczymi i dotyczących rozwoju dziecka w pokoju nauczycielskim udzielają:

 • Katarzyna Pydyniak – nauczyciel terapeuta, zastępca przewodniczącej Polskiego Towarzystwa Dysleksji Oddziału Zielonogórskiego nr 17 w Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze
 • Joanna Połczyńska-Fórmaniak – nauczyciel terapeuta, członek Polskiego Towarzystwa Dysleksji Oddziału Zielonogórskiego nr 17 w Gimnazjum nr 1 w Zielonej Górze
 • Elżbieta Skubij – psycholog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze
 • Iwona Janicka – pedagog Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Zielonej Górze