Kontrast
Tekst

Zajęcia dodatkowe

W Miejskim Przedszkolu nr 25 "Bajka" pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z dzieckiem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów, a także w formie:

- zajęć specjalistycznych logopedycznych prowadzonych przez logopedę,

- zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych z elementami integracji sensorycznej prowadzonych przez pedagoga specjalnego,

- zajęć specjalistycznych korekcyjno-kompensacyjnych z elementami terapii ręki prowadzonych przez terapeutę pedagogicznego i terapeutę ręki,

- zajęć specjalistycznych rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne prowadzonych przez psychologa.