Kontrast
Tekst

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Data publikacji
czw., 03/07/2024 - 22:58
Autor/ka
Magdalena Trojan

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem

Od 15.02.2024 r. każdą placówkę oświatową będą obowiązywały standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem.

 I. Czym są Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem ?

Standardy ochrony dzieci przed krzywdzeniem to zbiór zasad, które pomagają tworzyć bezpieczne i przyjazne środowisko w przedszkolu. Zasady dotyczą zabezpieczenia dzieci przed wszelkimi formami krzywdzenia, zaniedbania, wykorzystania czy przemocy.

W przedszkolu, które spełnia standardy ochrony dzieci:

 • nie pracują osoby mogące zagrażać bezpieczeństwu dziecka,
 • wszyscy pracownicy wiedzą, jak rozpoznawać symptomy krzywdzenia dziecka oraz jak podejmować interwencję w przypadku podejrzenia, że dziecko jest ofiarą przemocy - w placówce lub w rodzinie,
 • wszystkie dzieci dowiadują się, jak unikać zagrożeń w kontaktach z dorosłymi i rówieśnikami - w realnym świecie oraz w internecie,
 • wszystkie dzieci mają stały dostęp do informacji, gdzie szukać pomocy w trudnych sytuacjach życiowych,
 • rodzice dowiadują się, jak wychowywać dziecko bez przemocy i uczyć je zasad bezpieczeństwa[1].

II. Kto tworzy standardy ochrony małoletnich?

Organ zarządzający – w przypadku przedszkola jest to dyrektor.

III. Jak wygląda realizacja standardów ochrony dzieci w praktyce?

 •  Rekrutacja pracowników placówki odbywa się zgodnie z zasadami bezpiecznej rekrutacji personelu,
 •  Pracownicy przedszkola posiadają wiedzę i w ramach wykonywanych obowiązków zwracają uwagę na czynniki ryzyka i symptomy krzywdzenia dzieci,
 •  Pracownicy monitorują sytuację i dobrostan dziecka. W przypadku zidentyfikowania czynników ryzyka pracownicy placówki podejmują rozmowę z rodzicami, przekazując informacje na temat dostępnej oferty wsparcia i motywując ich do szukania dla siebie pomocy,
 • Przedszkole zapewnia najwyższe standardy ochrony danych osobowych oraz wizerunku dzieci zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa,
 • Na terenie przedszkola dostęp dziecka do Internetu możliwy jest tylko pod nadzorem

nauczyciela, który dobiera treści odpowiednie do prawidłowego rozwoju dziecka,

 • Każdy pracownik przedszkola jest zobowiązany do utrzymywania profesjonalnej relacji z dziećmi w przedszkolu i rozważenia, czy jego reakcja, komunikat bądź działanie wobec  dziecka są adekwatne do sytuacji, bezpieczne, uzasadnione i sprawiedliwe wobec innych dzieci.

Więcej informacji na stronie:

https://standardy.fdds.pl/

oraz

https://standardy.fdds.pl/standardy-w-dzialaniu/zlobki

 

[1] https://standardy.fdds.pl/standardy