Kontrast
Tekst

Zajęcia dodatkowe

Zajęcia dodatkowe

ZIELONOGÓRSKI PROGRAM WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH DZIECI I MŁODZIEŻY

W ramach Zielonogórskiego Programu Wyrównywania Szans Edukacyjnych przedszkolaki miały możliwość  udziału w zajęciach tanecznych oraz plastycznych. W roku 2021/2022 program nie został uruchomiony.