Kontrast
Tekst

Zielonogórski Program Wyrównywania Szans Edukacyjnych

ZPWSE jest corocznie realizowany  w naszym przedszkolu. Obejmuje on wszystkie dzieci chodzące do przedszkola. W ramach tego programu dzieci są objęte pracą w zakresie rozwijania i nabywania umiejętności tanecznych. Program obejmuje: 0.5 godziny zajęć w każdej z czterech grup wiekowych raz w tygodniu.

Zajęcia taneczne obejmują naukę tańca z elementami tańców ludowych i tańca nowoczesnego. Dzieci zapoznawane są z kulturą tańca, oraz z podstawowymi ćwiczeniami tanecznymi, które dają dziecku większą koordynację ruchową, oraz poprawiają postawę. Zajęcia przygotowujące dzieci do zapoznania się tańcem, włączone są w różne działania nauczycieli realizowane w ramach programu wychowania przedszkolnego i odbywające się przede wszystkim w formie zabawy, przy stworzonych warunkach umożliwiających dzieciom osłuchanie się z rytmem. Nauczyciel prowadzący tę formę będzie realizował obszar 4/7 podstawy programowej wychowania przedszkolnego.

Cele programu:

  • Polepszenie koordynacji ruchowej oraz walka z wadami postawy
  • Rozsądne spędzanie czasu wolnego i uczenie się, że posiadanie hobby jest ważnym elementem życia codziennego.
  • Zapoznanie się z kulturą taneczną
  • Prawidłowe rozwijanie się dziecka zarówno fizycznie (ćwiczenie mięśni i ścięgien), jak i psychicznie (dotlenienie mózgu).