Kontrast
Tekst

RODO

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest Miejskie Przedszkole nr 25 „Bajka”, reprezentowane przez Dyrektora, ul. Wojska Polskiego 82a , 65-762 Zielona Góra – dane kontaktowe: tel. 68 329 09 80 ; adres e-mail mp25bajka@wp.pl

Inspektorem Ochrony Danych Osobowych jest Pan Kamil Kolenik – dane kontaktowe: tel. 880 100 367,  adres e-mail  iod1@cuw.zielona-gora.pl  (Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących pozostałej działalności przedszkola).