Kontrast
Tekst

RODO

Administratorem pozyskanych danych osobowych jest miejskie Przedszkole nr 25 "Bajka", reprezentowane przez Dyrektora, al. Wojska Polskiego 82a, 65-762 Zielona Góra.

Dane kontaktowe: tel. 68 329 09 80; e-mail: mp25bajka@wp.pl

 

Inspektorem Ochrony Danych jest Pani Natalia Gmurek.

Dane kontaktowe: tel. 880 100 339, e-mail: inspektor-ng@cuw.zielona-gora.pl

 

Powyższe dane kontaktowe służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor Ochrony Danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących pozostałej działalności przedszkola.