Kontrast
Tekst

Nabór 2023/2024

Informujemy, iż zakończył się etap składania wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola.

Rusza rekrutacja do miejskich przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2023/2024.

Wniosek wraz z załącznikami: dokumentami i oświadczeniami potwierdzającymi spełnianie kryteriów zaznaczonych we wniosku należy złożyć tylko w przedszkolu pierwszej preferencji w terminie od 13 do 31 marca 2023 r.

Wniosek wraz z załącznikami można złożyć na dwa sposoby:

a. elektronicznie wysyłając go za pomocą systemu Nabór

www.nabor.pcss.pl/zielonagora/przedszkole

Instrukcja jak przesłać wniosek wraz z załącznikami znajdzie się w osobnym pliku „Instrukcja przesyłania dokumentów”. Wnioski przesłane mailem na adres przedszkola nie będą rozpatrywane. Elektronicznie można złożyć jedynie wniosek wypełniony wcześniej w systemie Nabór. Nie ma możliwości przesłania elektronicznie wniosku wypełnionego ręcznie.

b. osobiście

Należy złożyć wniosek w przedszkolu poprzez umieszczanie go w specjalnie wyznaczonym w tym celu miejscu – oznakowanej skrzynce. Wniosek i załączniki powinny być ze sobą spięte lub umieszczone w koszulce, tak by stanowiły całość.

 

Uwaga rodzice!

Dziecko zakwalifikowane nie oznacza przyjęte.
Listy dzieci zakwalifikowanych nie tożsame z listami dzieci przyjętych do przedszkola.
Warunkiem umieszczenia dziecka na liście przyjętych jest potwierdzenie woli przyjęcia do danego przedszkola w terminie 24-26 kwietnia 2023 r.
Brak potwierdzenia woli przyjęcia dziecka w ustalonym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu.

 

Więcej informacji:

rekrutacja 

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli

Informator dla rodziców

Instrukcja przesyłania dokumentów

 

Załączniki do wniosku

wniosek

oświadczenie o obowiązkowych szczepieniach

oświadczenie dz posiadające rodzeństwo

oświadczenie o samotnym wychowywaniu

oświadczenie o wielodzietności

RODO

PIT (pierwsza strona)

zaświadczenie o pracy/nauce